עו"ד יורי גיא רון – דברי ברכה למשלחת לשכת עורכי הדין לגרמניה 30.8.2010

עו"ד יורי גיא רון – דברי ברכה למשלחת לשכת עורכי הדין לגרמניה 30.8.2010

ערב הנסיעה בשליחות הלשכה, אני מבקש להודות לך על כך שהסכמת להשתתף במשלחת חשובה זו של לשכת עורכי הדין בישראל לגרמניה.

כפי שאף שוחחנו על כך בהרחבה בפגישתנו בבית הלשכה בת"א, לקשרים הבינלאומיים של הלשכה בכלל, ובמיוחד לקשרים החמים עם עמיתנו בגרמניה, יש חשיבות מיוחדת.

אני מאחל לך מציאת עניין רב והפקת הנאה מרובה מההשתתפות במשלחת חשובה זו, ומשוכנע שתייצג/י את לשכת עורכי הדין ואת החברה בישראל כיאות.

בברכת דרך צלחה,

עו"ד יורי גיא-רון